Wybór dostawcy średnia arytmetyczna ważona

0
21187
srednia wazona
srednia wazona
Obrazek i odnośnik Opis obrazka

W dobie dużej ilości oferowanych produktów i usług przedsiębiorstwo chcąc dokonać najlepszego wyboru dostawcy często staje przed trudnym wyborem, wiele prezentowanych ofert dostawców jest bardzo zbliżonych do siebie, wybór  najlepszego dostawcy jest  zazwyczaj niejednoznaczny. Pomocnym narzędziem przy wyborze dostawcy jest średnia arytmetyczna ważona, przed wykorzystaniem tej metody należy sprecyzować główne oczekiwania wobec dostawcy które będziemy brali pod uwagę przy jego wyborze.

Zazwyczaj przedsiębiorcy przy wyborze dostawców kierują się następującymi czynnikami:

CENA,

JAKOŚĆ,

ELASTYCZNOŚĆ DOSTAW,

CZAS DOSTAWY,

TERMINOWOŚĆ DOSTAW,

ODLEGŁOŚĆ ,

Czynnikom dla nas najbardziej istotnym powinniśmy przypisać jak najwyższą wagę np. 0,4, natomiast czynnikom najmniej istotnym powinniśmy przypisać jak najmniejszą wagę np. 0,1. Suma wag najlepiej jakby była równa 1. Kolejnym krokiem jest stworzenie tabeli z dostawcami wraz z czynnikami dla nas istotnymi zawierającymi wagi . Następnie oceniamy poszczególnych dostawców w skali 1 – 5 lub innej skali.  Czym dostawca w większym stopniu spełnia nasze oczekiwania tym wyższą powinien dostać ocenę.

Aby lepiej zobrazować jak tą metodę należy stosować w praktyce posłużę się przykładem. Postaram się wybrać jednego z pośród 5 dostawców papryki wykorzystując przy tym średnią arytmetyczną ważoną.

DOSTAWCA CENA (waga 0,4) JAKOŚĆ (waga 0,3) TERMINOWOŚĆ DOSTAW ( waga 0,2) ELASTYCZNOŚĆ DOSTAW (waga 0,1) WYNIK
„POLSKIE POLE” 2 5 2 2  2,9
„WARZYWNA” 4 3 4  4  3,7
„INKO” 3 2 5 3  3,1
„AL-WET” 5 3 4 1  3,8
„ZDROWE” 1 2 4 5  2,3

OBLICZENIA

„Polskie pole” [ (2*0,4) + (5*0,3) + (2*0,2) + (2*0,1) ] : 1 = 0,8+1,5+0,4+0,2=2,9

„Warzywna”  [ (4*0,4) + (3* 0,3)+(4*0,2)+(4*0,1) ] : 1 = 1,6+0,9+0,8+0,4=3,7

„Inko” [ (3*0,4) + (2*0,3) + (5*0,2) +(3*0,1) ] : 1 = 1,2+0,6+1,0+0,3=3,1

„Al-Wet” [ (5*0,4) + (3*0,3) + (4*0,2) + (1*0,1) ] : 1 = 2,0+0,9+0,8+0,2 = 3,8

„Zdrowe” [ (1*0,4) +(2*0,3) + (4*0,2) + (5*0,1) ] : 1 = 0,4+0,6+0,8+0,5 = 2,3

Wybieram dostawcę „AL-WET” ponieważ uzyskał najwyższy wynik.

REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj