Organizacja transportu żywych zwierząt

0
3563
Obrazek i odnośnik Opis obrazka

Transport zwierząt jest dość specyficzny i rodzi pewne kontrowersje, szczególnie wśród organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. Z tego też powodu, międzynarodowy transport zwierząt na szeroką skalę nie jest zbyt powszechny. Transport ten, w pierwszej kolejności powinien być bezpieczny zarówna dla zwierząt jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Aby ten rodzaj transportu mógł być możliwy trzeba zapewnić odpowiednie warunki:

 • zwierzęta powinny być w dobrej kondycji, aby transport był dla nich bezpieczny.
 • personel realizujący transport powinien być odpowiednio przeszkolony,
 • należy używać specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu zwierząt,
 • załadunek powinien odbywać się w warunkach humanitarnych, aby bezpieczeństwu zwierząt nic nie zagrażało.
 • Trasa powinna być dobrze zaplanowana, aby skrócić maksymalnie czas przewozu
 • Zwierzęta powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki w zależności od wymagań i potrzeb danego gatunku,
 • Powinna zostać zapewniona woda i karma w odpowiednich odstępach czasu, biorąc pod uwagę rodzaj transportowanego gatunku.

Podczas transportu, zwierzęta są narażone na różne sytuacje stresujące:

 • zmiana środowiska, w którym wcześniej się znajdowały,
 • wibracje,
 • ograniczony ruch,
 • brak możliwości swobodnego picia i jedzenia,
 • stresujący proces załadunku,
 • stresujący proces wyładunku,
 • możliwe zranienia podczas gwałtownego hamowania,
 • ruch pojazdu,

Jeżeli spojrzymy na przewóz zwierząt przez pryzmat przepisów prawa, to taki transport możemy podzielić na dwie grupy:

 • przewozy krótkotrwałe trwające do 8 godzin.
 • przewozy długotrwałe trwające powyżej 8 godzin.

Aby móc zgodnie z przepisami prawa móc realizować przewozu krótkookresowe należy spełnić następujące warunki:

 • przedsiębiorstwo transportowe powinno uzyskać zezwolenie pierwszego stopnia które jest wydawane przez powiatowego lekarza weterynarii.
 • właściciel firmy transportowej powinien przedstawić zaświadczenie o niekaraniu.
 • kierowca realizujący przewóz powinien ukończyć specjalistyczne szkolenie oraz zdać egzamin przed komisją powiatowego lekarza weterynarii i uzyskać licencje.

W przypadku transportu powyżej 8 godzin należy uzyskać zezwolenie typu II oraz spełnić następujące warunki:

 • przedsiębiorstwo transportowe powinno uzyskać zezwolenie drugiego stopnia które jest wydawane przez powiatowego lekarza weterynarii
 • każdy pojazd powinien posiadać świadectwo dopuszczenia uzyskane przez lekarza weterynarii
 • odpowiednie procedury, które umożliwiają przewoźnikowi rejestrowanie ruchu pojazdu jak i kontakt z kierowcą
 • plan kryzysowy w sytuacjach niespodziewanych oraz nagłych
 • kierowca również muszą mieć ukończone szkolenie oraz zdać egzamin przed komisją powiatowego lekarza weterynarii.

Ponadto w pojeździe, którym transportowane są zwierzęta powinny znajdować się następujące dokumenty:

 • pochodzenia zwierząt
 • informację dotyczące wyjazdu (miejsce wyjazdu, godzina, miejsce docelowe oraz przewidywany czas trwania przewozu)

Jeżeli mamy do czynienia  z transportem zwierząt kopytnych i realizujemy  transport który będzie trwał powyżej 8 godzin łącznie z zaplanowanymi przerwami, to do takiego przewozu powinniśmy załączyć plan trasy który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii.

Ponadto podczas transportu kierowca powinien dysponować następującymi dokumentami:

 • świadectwo zdrowia – wymagany tylko w transporcie międzynarodowym, jest to dokument który potwierdza spełnienie standardów zdrowotnych dla zwierząt.
 • orzeczenie że zwierzęta nadają się do transportu – jest to dokument wydawany przez lekarza weterynarii, potwierdza on dopuszczenie zwierząt do transportu.
REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj