Urząd Miasta Kutno zorganizował imprezę pod nazwą “Dni Kutna” Planowana liczba stanowisk gastronomicznych oraz handlowych wynosi po 20 sztuk. Liczba uczestników imprezy 8200 osób. Organizator założył następujące zużycie odpadów:

WYSZCZEGÓLNIENIE NA JEDNO STANOWISKO HANDLOWE [KG] NA JEDNO STANOWISKO GASTRO[KG]

NA JEDNEGO UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ [KG]

SŁUŻBY PORZĄDKOWE, INFORMACYJNE I MEDYCZNE (WSZYSCY ŁĄCZNIE) [KG]

ODPADY ZMIESZANE 3 130 2 10
PAPIER/TEKTURA 5 40 0,2 14
SZKŁO 6 80 1 12
TWORZYWA SZTUCZNE/METAL 7 80 2 4
ODPADY BIODEGRADOWALNE 5 5 0,5 6

Na podstawie powyższych danych określ zapotrzebowanie na pojemniki do segregacji odpadów:

Kolor pojemnika Pojemność pojemnika Przelicznik pojemności i masy Łączna liczba planowanych odpadów danej frakcji [kg]

Minimalna liczba pojemników do zabezpieczenia imprezy [szt.]**

Czarny

180l 1 litr = 4 kg odpadów

19 070 kg  19070kg/4kg/180l = 27 pojemników
Żółty 150l 1 litr = 4 kg odpadów 18 144 kg 18144kg/4kg/150l = 31 pojemników
Niebieski 80l 1 litr = 2 kg odpadów 2 554 kg 2554kg/2kg/80l = 16 pojemników 
Zielony 100l 1 litr = 3 kg odpadów 34 532 kg 34532kg/3kg/100l = 116 pojemników
Brązowy 60l 1 litr = 3 kg odpadów 18104 kg 18014kg/3kg/60l= 101 pojemników

*w zależności od rodzaju frakcji – zgodnie z obowiązującymi zasadami ekologistyki.
** liczbę należy zawsze zaokrąglić w górę do całości.

ROZWIĄZANIE

PRZYPORZĄDKOWANIA POJEMNIKÓW:

1. ODPADY ZMIESZANE – POJEMNIK CZARNY
2. PAPIER/TEKTURA – POJEMNIK NIEBIESKI
3. SZKŁO  POJEMNIK ZIELONY
4. TWORZYWA SZTUCZNE/METAL  POJEMNIK ŻÓŁTY
5. ODPADY BIODEGRADOWALNE – POJEMNIK BRĄZOWY

POJEMNIK CZARNY-3kg*20 stan.+130kg*20 stan.+8200os.*2kg+10kg=19070 kg
POJEMNIK NIEBIESKI-5kg*20stan+40kg*20stan.+8200os.*0,2kg+14kg=2554 kg
POJEMNIK ZIELONY-6kg*20 stan.+80kg*20 stan.+8200os.*4kg+12kg=34 532 kg
POJEMNIK ŻÓŁTY-7kg*20 stan.+80kg*20 stan.+8200os.*2kg+4kg= 18 144 kg
POJEMNIK BRĄZOWY-5kg*20 stan.+5kg*20 stan.+8200os.*0,5kg+4kg= 4304 kg

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj