FORMUŁY INCOTERMS® 2020 -OBJAŚNIENIA

0
14068
Obrazek i odnośnik Opis obrazka
 1. EXW – (z języka angielskiego Ex Works) – ta formuła zakłada najmniejsze zaangażowanie oraz odpowiedzialność sprzedawcy. Sprzedawca zostawia towar w wyznaczonym, umówionym miejscu, aby kupujący mógł go sobie odebrać (to jest jedyny obowiązek sprzedającego).
 2. FCA – (Free Carrier) – przy stosowaniu tej formuły sprzedający ponosi koszty związane z załadunkiem towaru, ubezpieczeniem oraz transportem do pierwszego przewoźnika, w miejscu wcześniej ustalonym.
 3. CPT – (Carriage Paid To) – w tej formule sprzedający opłaca koszty związane z transportem do ustalonego miejsca. Ryzyko związane z utratą towaru oraz inne koszty dodatkowe, spoczywają na kupującym.
 4. CIP – (Carriage and Insurance Paid to) – w tej formule koszty transportu oraz ubezpieczenia ponosi sprzedający.
 5. DAP – (Delivered at Place) – przy tej formule sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast za rozładunek odpowiedzialny jest kupujący.
 6. DPU – (Delivered at Place Unloaded) – jest to nowa formuła obowiązująca od 2020 roku. Zastąpiła formułę DAT. Sprzedający zobligowany jest do poniesienia wszelkich kosztów oraz ryzyk, aż do momentu wyładowania towaru i przekazania go kupującemu.
 7. DDP – (Delivered Duty Paid) – sprzedający ponosi wszelkie ryzyka oraz koszty związane z towarem, aż do momentu dostarczenia towaru do określonego miejsca przeznaczenia. Ta formuła Incoterms® nakłada najwięcej obowiązków na sprzedającego.
 8. FAS – (Free Alonhside Ship) – sprzedający odpowiada za transport aż do momentu dostarczania towaru pod burtę statku w oznaczonym porcie, bez załadunku na statek. 
 9. FOB – (Free On Borad) – sprzedający ponosi odpowiedzialność oraz koszty, aż do momentu przekroczenia przez towar burty statku. Koszty związane z pracami załadunkowymi są w gestii sprzedającego.
 10. CFR – (Cost and Freight) – sprzedający ponosi koszty transportu oraz ubezpieczenia tylko i wyłącznie do momentu załadunku towaru na statek wskazany przez sprzedającego. Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek.
 11. CIF – (Cost Insurance and Freight) – sprzedający zobligowany jest do opłacenia frachtu oraz ubezpieczenia ładunku na rzecz kupującego.

 POBIERZ FORMUŁY INCOTERMS 2020 r.

 POBIERZ FORMUŁY INCOTERMS 2020 r. – ĆWICZENIA

REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj