ZADANIE MRP – ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH BRUTTO I NETTO

0
41921
Obrazek i odnośnik Opis obrazka

Sporządź ilościowo-wartościowe zestawienie potrzeb materiałowych brutto i netto do produkcji 6200 sztuk opakowań flamastrów.

STRUKTURA WYROBU GOTOWEGO.

Zapasy magazynowe i produkcji w toku:

 

*1 litr = 1000 ml
Zapas zabezpieczający wyrobów gotowych wynosi 400 szt.
*Każdy z flamastrów ma taką samą stalówkę.

Ilościowo-wartościowe zestawienie potrzeb materiałowych.

 

Rozwiązanie krok po kroku:

Opakowanie flamastrów:

  1. W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 6200 sztuk, ponieważ tyle wynosi zapotrzebowanie klienta.
  2. W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu netto wpisujemy 4250 sztuk.

 Wyjaśnienia obliczeń:

6200 szt. (zamówienie klienta) – 800 szt. (wyroby gotowe) – 1550 szt. (produkcja w toku) + 400 szt. (zapas bezpieczeństwa) = 4250 szt.

Ulotka z grafika:

  1. W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 4250 sztuk, ponieważ tyle wyrobów gotowych musimy jeszcze wyprodukować, aby zrealizować zamówienie klienta.

Obliczenia:

4250 szt. (tyle musimy jeszcze wyprodukować) * 1 (tyle ulotek zawiera  wyrób gotowy) = 4250 szt.

4250 szt. * 0,01 gr (cena pojedynczej ulotki) = 42,50 zł

Zapas magazynowy wynosi 8000 szt.

W zapotrzebowaniu netto wpisujemy 0 – ponieważ mamy na stanie aż 8000 szt. ulotek, a my aby zrealizować zamówienie potrzebuje 4250 szt. , w wartości netto również 0 – ponieważ nic nie musimy zamawiać.

Flamaster żółty:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 4250 szt. , ponieważ tyle musimy wyprodukować wyrobów gotowych aby zrealizować zamówienie.

W zapasie wpisujemy 1500 szt.

W zapotrzebowaniu netto: 4250 szt. – 1500 szt. = 2750 szt.

Flamaster niebieski:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 4250 szt. , ponieważ tyle musimy wyprodukować wyrobów gotowych aby zrealizować zamówienie.

W zapasie wpisujemy 1200 szt.

W zapotrzebowaniu netto: 4250 szt. – 1200 szt. = 3050 szt.

Flamaster zielony:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 4250 szt. , ponieważ tyle musimy wyprodukować wyrobów gotowych aby zrealizować zamówienie.

W zapasie wpisujemy 400 szt.

W zapotrzebowaniu netto: 4250 szt. – 400 szt. = 3850 szt.

Flamaster różowy:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 4250 szt. , ponieważ tyle musimy wyprodukować wyrobów gotowych aby zrealizować zamówienie.

W zapasie wpisujemy 800 szt.

W zapotrzebowaniu netto: 4250 szt. – 800 szt. = 3450 szt.

 

Wkład żółty:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 2750 szt. , ponieważ tyle potrzebujemy wkładów żółtych.  Bierzemy tutaj pod uwagę fakt że mamy na stanie magazynowym 1500 szt. kompletnych flamastrów żółtych

Obliczenia:

4250 szt. – 1500 szt. = 2750 szt.

W zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 2750 szt.

W komórce zapas magazynowy wpisujemy: 100 szt.

Obliczenia zapotrzebowanie netto:

2750 szt. – 100 szt. = 2650 szt.

W zapotrzebowaniu netto  wpisujemy 2650 szt.

 

Wkład niebieski:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 2750 szt. , ponieważ tyle potrzebujemy wkładów niebieskich.  Bierzemy tutaj pod uwagę fakt że mamy na stanie magazynowym 1200 szt. kompletnych flamastrów niebieskich.

Obliczenia:

4250 szt. – 1200 szt. = 3050 szt.

W zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3050 szt.

W komórce zapas magazynowy wpisujemy: 200 szt.

Obliczenia zapotrzebowanie netto:

3050 szt. – 200 szt. = 2850 szt.

W zapotrzebowaniu netto  wpisujemy 2850 szt.

 

Wkład zielony:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3850 szt. , ponieważ tyle potrzebujemy wkładów zielonych.  Bierzemy tutaj pod uwagę fakt że mamy na stanie magazynowym 400 szt. kompletnych flamastrów zielonych.

Obliczenia:

4250 szt. – 400 szt. = 3850 szt.

W zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3850 szt.

W komórce zapas magazynowy wpisujemy: 500 szt.

Obliczenia zapotrzebowanie netto:

3850 szt. – 500 szt. = 3350 szt.

W zapotrzebowaniu netto  wpisujemy 3350 szt.

 

Wkład różowy:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3450 szt. , ponieważ tyle potrzebujemy wkładów różowych.  Bierzemy tutaj pod uwagę fakt że mamy na stanie magazynowym 800 szt. kompletnych flamastrów różowych.

Obliczenia:

4250 szt. – 800 szt. = 3450 szt.

W zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3450 szt.

W komórce zapas magazynowy wpisujemy: 300 szt.

Obliczenia zapotrzebowanie netto:

3450 szt. – 300 szt. = 3150 szt.

W zapotrzebowaniu netto  wpisujemy 3150 szt.

 

Skuwka żółta + obudowa:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 2750 szt. , ponieważ tyle potrzebujemy skuwek żółtych wraz z obudową. W tym przypadku musimy wziąć pod uwagę fakt że w zapasie mamy 1500 szt. flamastrów żółtych które zawierają już skuwkę i obudowę.

Obliczenia:

4250 szt. – 1500 szt. = 2750 szt.

W zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 2750 szt.

Wartość zapotrzebowania brutto 2750 szt. * 0,10 zł =  275,00 zł

W zapasie wpisujemy: 5000 szt.

W zapotrzebowaniu netto oraz wartości netto wpisujemy 0 ,ponieważ nasz potrzeby są mniejsze od obecnego stanu magazynowego.

 

Skuwka niebieska+ obudowa:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3050 szt. , ponieważ tyle potrzebujemy skuwek żółtych wraz z obudową. W tym przypadku musimy wziąć pod uwagę fakt że w zapasie mamy 1200 szt. flamastrów niebieskich które zawierają już skuwkę i obudowę.

Obliczenia:

4250 szt. – 1200 szt. = 3050 szt.

W zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3050 szt.

Wartość zapotrzebowania brutto 3050 szt. * 0,10 zł = 305,00 zł

W zapasie wpisujemy:300 szt.

Obliczenia zapotrzebowania netto:

3050 szt. (tyle potrzebujemy aby zrealizować zamówienie)  – 300 szt. = 2750 szt.

W zapotrzebowaniu netto oraz wartości netto wpisujemy 2750 szt.

Wartość zapotrzebowania netto 2750 szt. * 0,10 zł = 275,00 zł

 

Skuwka zielona+ obudowa:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3850 szt. , ponieważ tyle potrzebujemy skuwek zielonych wraz z obudową. W tym przypadku musimy wziąć pod uwagę fakt że w zapasie mamy 400 szt. flamastrów zielonych które zawierają już skuwkę i obudowę.

Obliczenia:

4250 szt. – 400 szt. = 3850 szt.

W zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3850 szt.

Wartość zapotrzebowania brutto 3850 szt. * 0,10 zł = 385,00 zł

W zapasie wpisujemy:400 szt.

Obliczenia zapotrzebowania netto:

3850 szt. (tyle potrzebujemy aby zrealizować zamówienie) –  400 szt.(zapas) = 3450 szt.

W zapotrzebowaniu netto oraz wartości netto wpisujemy 3450 szt.

Wartość zapotrzebowania netto 3450 szt. * 0,10 zł = 345,00 zł

 

Skuwka różowa+ obudowa:

W pierwszej kolumnie w zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3450 szt. , ponieważ tyle potrzebujemy skuwek różowych wraz z obudową. W tym przypadku musimy wziąć pod uwagę fakt że w zapasie mamy 800 szt. flamastrów różowych które zawierają już skuwkę i obudowę.

Obliczenia:

4250 szt. – 800 szt. = 3450 szt.

W zapotrzebowaniu brutto wpisujemy 3450 szt.

Wartość zapotrzebowania brutto 3450 szt. * 0,10 zł = 345,00 zł

W zapasie wpisujemy:800 szt.

Obliczenia zapotrzebowania netto:

3450 szt. (tyle potrzebujemy aby zrealizować zamówienie) –  800 szt.(zapas) = 2650 szt.

W zapotrzebowaniu netto oraz wartości netto wpisujemy 2650 szt.

Wartość zapotrzebowania netto 2650 szt. * 0,10 zł = 265,00 zł

 

Stalówka

Z uzupełnionej tabeli wiemy już ile musimy wyprodukować wkładów, należy pamiętać że zgodnie ze strukturą wyrobu gotowego, każdy wkład ma taką samą stalówkę:

2650 (wkład żółty) + 2850 szt. (wkład niebieski) + 3350 szt. (wkład zielony) + 3150 szt. (wkład różowy)  = 12 000 szt. czyli 120 opakowań (12 000 szt. /100) = 120 opakowań,  zapotrzebowanie brutto.

Wartość zapotrzebowania brutto: 120 opakowań.  

W zapasie wpisujemy: 5 opak.

Wartość zapotrzebowania netto: 120 opakowań – 5 opakowań = 115 opakowań.

 

Obudowa plastikowa wkładu.

Z uzupełnionej tabeli wiemy już ile musimy wyprodukować wkładów, należy pamiętać że zgodnie ze strukturą wyrobu gotowego, każdy wkład ma taką samą  obudowę wkładu:

2650 (wkład żółty) + 2850 szt. (wkład niebieski) + 3350 szt. (wkład zielony) + 3150 szt. (wkład różowy)  = 12 000 szt. czyli 120 opakowań (12 000 szt. /100) = 120 opakowań,  zapotrzebowanie brutto.

Wartość zapotrzebowania brutto: 120 opakowań. 

W zapasie wpisujemy: 10 opak.

Wartość zapotrzebowania netto: 120 opakowań – 10 opakowań = 110 opakowań.

 

 Tusz żółty:

Z uzupełnionej tabeli wiemy już ile musimy wyprodukować wkładów:

2650 szt. wkładów * 5 ml. = 13 250 ml.

Obliczenia:

13 250 ml. / 2000 ml. =  7 opakowań

Zapotrzebowanie brutto wynosi 7 opakowań.

Stan zapasów wynosi: 1 opakowanie.

Obliczenia:

7 opakowań – 1 opakowanie = 6 opakowań

Zapotrzebowanie netto wynosi 6 opakowań.

 

Tusz niebieski:

Z uzupełnionej tabeli wiemy już ile musimy wyprodukować wkładów:

2850 szt. wkładów * 5 ml. = 14 250 ml.

Obliczenia:

14 250 ml. / 2000 ml. =  8 opakowań

Zapotrzebowanie brutto wynosi 8 opakowań.

Stan zapasów wynosi: 1 opakowanie.

Obliczenia:

8 opakowań – 1 opakowanie = 7 opakowań

Zapotrzebowanie netto wynosi  = 7 opakowań.

 

Tusz różowy:

Z uzupełnionej tabeli wiemy już ile musimy wyprodukować wkładów:

3150 szt. wkładów * 5 ml. = 15 750 ml.

Obliczenia:

15 750 ml. / 2000 ml. =  8 opakowań

Zapotrzebowanie brutto wynosi 8 opakowań.

Stan zapasów wynosi: 1 opakowanie.

Obliczenia:

8 opakowań – 1 opakowanie = 7 opakowań

Zapotrzebowanie netto wynosi 7 opakowań.

 

Tusz zielony:

Z uzupełnionej tabeli wiemy już ile musimy wyprodukować wkładów:

3350 szt. wkładów * 5 ml. = 16 750 ml.

Obliczenia:

16 750 ml. / 2000 ml. = 9 opakowań

Zapotrzebowanie brutto wynosi  9 opakowań.

Stan zapasów wynosi: 1 opakowanie.

Obliczenia:

9 opakowań – 1 opakowanie = 8 opakowań

Zapotrzebowanie netto wynosi 8 opakowań.

KARTA PRACY – MRP – POBIERZ

REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj