Formowanie jednostek ładunkowych – zadanie praktyczne

1
127360
formowanie jednostek ladunkowych zadanie
formowanie jednostek ladunkowych zadanie
Obrazek i odnośnik Opis obrazka

Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją soków jabłkowych pakuje swoje wyroby gotowe w kartony o wymiarach: długość – 300 mm, szerokość – 200 mm, wysokość  -300 mm, masa brutto jednego kartonu wynosi 10 kg,  waga palety Euro wynosi 25 kg ,wymiary palety euro 1200 mm (długość)  x 800 mm (szerokość) x 144 mm (wysokość) Ładunek nie może wystawać poza granice palety a zdolność piętrzenia wynosi 5 warstw. Maksymalna wysokość palety z ładunkiem wynosi 1800 mm waga palety z ładunkiem nie może przekroczyć 900 kg . Ładunek stanowi 2 640 sztuk kartonów. 

1. Ile kartonów mieści się na palecie w jednej warstwie ?

I sposób

1200 mm(długość palety) :300 (długość kartonu) = 4 , 800(szerokość palety): 200(szerokość kartonu)  = 4,

  4* 4= 16 sztuk (liczba kartonów w jednej warstwie)

 2. Podaj ilość warstw jaką można ułożyć na palecie.

Dostępna wysokość ładunku 1800 mm (maksymalna wysokość palety)  – 144 mm ( wysokość pustej palety) = 1656 mm

1656 mm (maksymalna wysokość ładunku) : 300 mm (wysokość kartonu) = 5,52 czyli 5 warstw, jakby dopuszczalna wysokość została przekroczona nawet o 1 cm to nie możemy tego zaakceptować ponieważ założenie w takim przypadku już zostałoby złamane.

3. Podaj liczbę opakowań mieszczących się na jednej palecie.

16 ( liczba kartonów w jednej warstwie) * 5 (liczba warstw) = 80 kartonów

4. Podaj wysokość palety z ładunkiem.

144 mm (wysokość pustej palety) + 5 (liczba warstw) * 300 mm ( wysokość jednego kartonu) = 1644 mm

5. Podaj masę ładunku wraz z paletą.

80(liczba kartonów) * 10 kg ( waga jednego kartonu) + 25 kg (masa pustej palety) = 825 kg masa jednej pjł brutto

6. Podaj objętość jednej palety.

1,2m * 0,8m * 1,644 = 1,58m3

7. Ile palet stanowi ładunek ?

2 640 (liczba wszystkich kartonów) : 80 ( liczba kartonów stanowiących ładunek ) = 33 palety

8. Jaka jest objętość  całego ładunku ?

1,58m3 (obiętość jednej palety)  * 33 (liczba palet stanowiących ładunek) = 52,14 m3 objętość całego ładunku.

 

REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj