Outsourcing „make or buy” oto jest pytanie ?

0
1926
Obrazek i odnośnik Opis obrazka

 

Wprowadzenie

Firmy coraz częściej wprowadzają zmiany wewnątrz swojej organizacji ponieważ dążą do poprawy efektywności jej funkcjonowania, pragną zapewnić jej należyty rozwój i sukces rynkowy . Głównym celem są zmiany w sferze zarządzania, które mają na celu pomoc w  szybkim reagowaniu i dostosowaniu się przedsiębiorstwa do współczesnych wyzwań, które  stawia otocznie przed daną organizacją. Ciągły wzrost presji rynkowej wraz z konkurencyjnością innych przedsiębiorstw sprawiają, że przedsiębiorstwa gospodarcze nie są wstanie zintegrować wszystkich zasobów na każdej płaszczyźnie swojego funkcjonowania. W związku z tym rodzi się pytanie czy rzeczywiście konieczne jest aby dane przedsiębiorstwo wykonywało wszystkie czynności we własnym zakresie oraz czy nie lepiej byłoby skorzystać z usług zewnętrznej firmy która jest wyspecjalizowana w danej branży, a samemu skupić się na działalności kluczowej. Sama koncepcja biznesowa powstała w 1923 r. 

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”

Henry Ford 1923 r.

Czym jest Outsourcing ?

Najprościej mówiąc outsourcing polega na przekazaniu podmiotowi zewnętrznemu pewnych czynności które nie są kluczowe z punktu widzenia organizacji. Najczęściej  przekazuję się procesy mało istotne np. ochrona, usługi IT, usługi związane z sprzątaniem, transport, księgowość etc. Przedsiębiorstwo nie powinno przekazywać na zewnątrz procesów kluczowych z punktu widzenia swoje organizacji. Jeżeli na przykład naszą działalnością kluczową jest produkcja wyrobów garmażeryjnych, to nie możemy oddać tego procesu firmie zewnętrznej. 

Zalety Outsourcingu

Teraz chciałbym skupić się na korzyściach jakie niesie za sobą  outsourcingu. Mimo, że korzyści w wyniku współpracy outsourcingowej są często uwarunkowane czynnikami związanymi z branżą , wielkością przedsiębiorstwa , skalą działania oraz rodzajem wydzielonej działalności,  trzeba zwrócić uwagę na pewne pozytywne aspekty, które bez względu na wyżej wymienione czynniki, są zauważalne po wdrożeniu outsourcingu. Możemy do nich zaliczyć między innymi:

 • możliwość skupienia się na działalności kluczowej przedsiębiorstwa
 • wzrost elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • zaoszczędzenie czasu – często wydzielone procesy są realizowane szybciej przez firmę zewnętrzną niż wewnątrz organizacji
 • zmniejszenie wysokości kosztów związanych z obszarami wyłączonymi poza firmę
 • zmniejszenie wielkości osób zatrudnionych oraz zobowiązań finansowych
 • wzrost efektywności działania
 • dostęp do nowych umiejętności oraz technologii, zleceniodawca ma możliwość korzystania z technicznego zaplecza kooperanta których rozwój wewnątrz przedsiębiorstwa mógłby być czasochłonny oraz kosztowny.

Wyżej wymienione korzyści zostały rozpatrywane w czterech kontekstach: finansowy strategiczny , organizacyjny i technologiczny jako chęć zebrania potencjalnych zalet outsourcingu w logiczną całość.

Wady Outsourcingu

Teraz chciałbym przejść do wad i zagrożeń jakie za sobą niesie outsourcing

 • zagrożenie utraty poufnych informacji
 • uzależnienie się od dostawcy
 • zagrożenie utraty źródeł przewagi konkurencyjnej
 • spadek jakości oferowanych produktów / usług z powodu nienależytego wykonania ich przez podmiot który został wyodrębniony ze struktury
 • brak kontroli nad sposobem prowadzania wyodrębnionej działalności
 • wzrost kosztów zmiennych
 • redukcja części etatów prowadząca do problemów w relacji pracownik – pracodawca
 • brak własnej kadry

Wyżej wymienione zagrożenia oraz wady outsourcingu można podzielić na: finansowe , strategiczne, technologiczne i organizacyjne. Jednak jestem zdania, że zagrożenia te można zminimalizować na różne sposoby, np. poprzez staranny dobór partnerów biznesowych, ich klasyfikację, przez audyty.  Należy również pamiętać o możliwości naprawienia błędów w przypadku, gdy dana firma nie będzie  zadowolona z efektywności outsourcingu. Po wyczerpaniu innych możliwości zawsze można przejść do insourcingu, który  może posłużyć jako program naprawczy.

Podsumowanie 

W mojej ocenie outsourcing jest ogólnie dobry, jednak w dobie dużego wzrostu gospodarczego i braku ludzi do pracy, często wiele firm zewnętrznych  ma problemy i nie wyrabia się ze zleceniami. Zlecając coś na zewnątrz, często występują duże opóźnienia i mamy jeszcze większe problemy, ponieważ nie kontrolujemy procesu. Firmy zewnętrzne  zbytnio się tym nie przejmują, ponieważ mają tyle zleceń że nie są wstanie ich zrealizować. Na brak klientów również nie mogą narzekać. Nie chciałbym tutaj generalizować, jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji, zachęcam do zbadania rynku i branży.

REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj