Wybór środka transportu

0
4460
Obrazek i odnośnik Opis obrazka

Na podstawie poniższych danych wybierz środek transportu, który będzie w stanie pomieścić cały ładunek oraz uzyska najwyższy współczynnik wypełnienia.

ŚRODEK TRANSPORTU Długość  [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Ładowność [kg]
A 13 240 2 460 1 750 18 400
B 13 200 2 440 1 720 19 752
C 13 240 2 420 1 780 18 420

*Tabela zawiera wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej; palety można piętrzyć.

SPOSÓB PAKOWANIA
Jednostka ładunkowa: paleta EUR 25, wymiary: 120 cm x 120 cm x 88 cm

Maksymalna waga palety brutto: 415 kg. Ładunek stanowi 44 palety.

Polecenie: Na podstawie powyższych danych uzupełnij poniższą tabelę. Wybierz środek transportu, który uzyskał najwyższy współczynnik wypełnienia oraz który będzie w stanie pomieścić cały ładunek.

Lp. ŚRODEK TRANSPORTU A B C
1. Ile palet zmieści się na długość? [szt.] 11 11 11
2. Ile palet zmieści się na szerokość? [szt.] 2 2 2
3. Ile palet zmieści się na wysokość? [szt.] 1 1 2
4. Ile palet zmieści się w skrzyni ładunkowej? [szt.] 22 22 44
5. Jaka jest objętość skrzyni ładunkowej? [m3] 57,00 55,40 57,03
6. Jaki jest objętość pojedynczej palety? [m3] 1,27 1,27 1,27
7. Jaki jest objętość ładunku mieszczącego się na środku transportu? [m3] 27,94 27,94 55,88
8. Jaki jest współczynnik wypełnienia przestrzennego? [%] 49,02 50,43 97,98
9. Jaka jest masa brutto ładunku? [t] 9,13 9,13 18,26
10. Czy 44 palety zmieszczą się na danym środku transportu? [TAK/NIE] NIE NIE TAK

 

OBLICZENIA:

LP. A – OBLICZENIA B – OBLICZENIA C – OBLICZENIA
1. 13 240 mm : 1200 mm = 11 palet 13 200 mm : 1200 mm = 11 palet 13 240 mm : 1200 mm = 11 palet
2. 2 460 mm : 1200 mm = 2 palety 2 440 mm : 1200 mm = 2 palety 2 420 mm : 1200 mm = 2 palety
3. 1 750 mm : 880 mm = 1 paleta 1 720 mm : 880 mm = 1 paleta 1 780 mm : 880 mm = 2 palety
4. 11*2*1 = 22 palety 11*2*1 = 22 palety 11*2*2 = 44 palety
5. 13,24 m*2,46 m*1,75 m = 57,00 m3 13,2 m*2,44 m*1,72 m = 55,40 m3 13,24 m*2,42 m*1,78 m = 57,03 m3
6. 1,2 m*1,2 m*0,88 m = 1,27 m3 1,2 m*1,2 m*0,88 m = 1,27 m3 1,2 m*1,2 m*0,88 m = 1,27 m3
7. 1,27 m3 * 22 palety = 27,94 m3 1,27 m3 * 22 palety = 27,94 m3 1,27 m3 * 44 palety = 55,88 m3
8. (27,94 m3/ 57,00 m3) * 100 = 0,4902 * 100 = 49,02% (27,94 m3/ 55,40 m3) * 100 = 0,5043 * 100 = 50,43% (55,88 m3/ 57,03 m3) * 100 = 0,9798 * 100 = 97,98%
9. (22 palety * 415 kg) /1 000 kg = 9 130 kg/1 000 kg = 9,13 t (22 palety * 415 kg) /1 000 kg = 9 130 kg/1 000 kg = 9,13 t (44 palety * 415 kg) /1 000 kg = 18 260 kg/1 000 kg = 18,26 t
10. NIE NIE TAK

 

Wybieram środek transportu: C.

WYBÓR ŚRODKA TRANSPORTU – KARTA PRACY

REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj