Muda , Mura , Muri

0
2213
Obrazek i odnośnik Opis obrazka

Co to jest muda?

Muda – w języku japońskim oznacza marnotrawstwo, czyli te wszystkie czynności, które nie przynoszą wartości dodanej a generują koszty.

Możemy wyróżnić 7 głównych marnotrawstw:

1. nadprodukcja,
2. wysokie zapasy,
3. zbędny ruch,
4. zbędny transport,
5. błędy procesu,
6.czas oczekiwania,
7. błędy.

1. nadprodukcja – jest stricte związana z wytwarzaniem zapasów wyrobów gotowych oraz zapasów międzyoperacyjnych. Jeżeli produkujemy coś w nadmiarze, niezgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, to mamy do czynienia z mudą, gdyż generujemy zbędny zapas. W przypadku produkcji gniazdowej może zaistnieć sytuacja, że jedna maszyna będzie pracowała szybciej, a druga wolniej. Wynikiem będzie wówczas wysoki zapas międzyoperacyjny spowodowany różnicą wydajności. W takim przypadku  powinniśmy dążyć na tyle, na ile jest to możliwe do zbalansowania linii produkcyjnej, by ograniczyć nadprodukcje, która jest przyczyną powstawania innego rodzaju mudy.

2. wysokie zapasy – wysoki poziom zapasów czy to wyrobów gotowych, czy półfabrykatów generuje wysokie koszty magazynowania oraz powoduje niepotrzebne zamrożenie kapitału. Duża ilość posiadanych zapasów daje poczucie bezpieczeństwa zarządzającym. Jednak gdy poziom ten jest zbyt wysoki nie dostrzega się takich problemów jak : awarie maszyn, braki, błędy jakościowe. Wysoki poziom zapasów zawsze zaspokoi popyt, lecz takie podejście jest sprzeczne z ideą kaizen

3. zbędny ruch – jest związany z wykonywaniem ruchów przez pracownika, które nie przynoszą wartości dodanej. Przyczyną zbędnego ruchu jest zła organizacja stanowiska pracy, możemy wyeliminować przez zmianę layoutu lub ergonomii na danym stanowisku. Eliminacja zbędnego ruchu wpłynie korzystnie na wydajność pracowników.

4. zbędny transport – transport w procesie produkcyjnym nie wnosi wartości dodanej, ale generuje koszty. Każde przedsiębiorstwo powinno minimalizować straty. Odpowiednie rozmieszczenie maszyn oraz wyznaczenie dróg transportowych pozwoli minimalizować straty związane z transportem.

5. błędy procesu – ten rodzaj mudy wynika zazwyczaj z nieprzestrzegania procedur procesu technologicznego. Odpowiednie przeszkolenie wszystkich pracowników, dobór odpowiednich pracowników, prawidłowe procedury są gwarantem poprawnie wykonywanych czynności .

6. czas oczekiwania – ten rodzaj mudy związany jest z nieefektywną organizacją procesu produkcyjnego. Przykładami tego rodzaju mudy są: długi czas przezbrajania, oczekiwanie na materiał, na poprzedni proces itd.

7. błędy – błędy w procesie produkcji są dużą stratą, ponieważ zakłócają proces produkcyjny mają wpływ na efektywność linii produkcyjnej. Generują dodatkową pracę,  przerywają ciągłość procesu produkcyjnego, a w przypadku mocno zautomatyzowanych maszyn wszelkie rodzaju braki generują wysokie straty.[1]

Co to jest mura?

Mura – związana jest z brakiem płynności procesu oraz nieregularnością działań spowodowanym dynamicznie zmieniającym się planem produkcji. Mura może być spowodowana również sezonowością popytu.

Co to jest muri?

Muri – oznacza zbyt duże obciążenie pracą. Występuje wtedy, gdy popyt przekracza możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa, co zazwyczaj ma negatywny wpływ na jakość finalnych wyrobów gotowych.

 

 

[1] Żródło: A. Łaziecki, L. Krużycka, L.Zieliński, R. Jurek, E. Jaworska, P. Krzyżak,  Zarządzanie magazynem , wydawnictwo WiP, Warszawa 2016 str. 47

REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj