Kwalifikacja A.32 – powtórka przed egzaminem – praktyka

0
16068
A.32
A.32
Obrazek i odnośnik Opis obrazka

NAJWAŻNIEJSZE RZECZY DO POWTÓRZENIA 

ODPADY

1 MG (megagram) = 1000 kg czyli 1 tona
1. ODPADY ZMIESZANE – POJEMNIK CZARNY
2. PAPIER/TEKTURA – POJEMNIK NIEBIESKI
3. SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY
4. TWORZYWA SZTUCZNE/METAL – POJEMNIK ŻÓŁTY
5. ODPADY BIODEGRADOWALNE – POJEMNIK BRĄZOWY

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1 KW = 1000 WAT
2 KOPIARKA – 230V, 10A (natężenie)= 230V*10A=2300W = 2,3 KW
3 LAPTOP (natężenie 4A)-10 szt.,165W =165W * 10 szt. =1650 W =1,65 KW

 

IMPREZA MASOWA

IMPREZA NIEBĘDĄCA IMPREZĄ PODWYŻSZONEGO RYZYKA

W przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogę być obecne na imprezie masowej, i co najmniej jeden członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

13000 osób
13000os.-300os.(10człon)=12700os.:100=127człon.+10człon.=137osób
Służba porządkowa:137 członków *20% = 28 osób
Służba informacyjna:137 członków – 28 członków = 109 członków

IMPREZA BĘDĄCA IMPREZĄ PODWYŻSZONEGO RYZYKA

W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogę być obecne na imprezie masowej, i co najmniej dwóch członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

8000 osób
8000os.-200os.(15człon.)=7800os.:100=78człon.*2+15człon.= 171 osób
Służba porządkowa: 171 członków *50% = 86 osób
Służba informacyjna: 171 członków-86 członków = 85 członków

 

LOGISTYKA MIEJSKA

PRĘDKOŚĆ KOMUNIKACYJNA Vk = L/(tr + tpt+tpp)

Oblicz prędkość komunikacyjną autobusu realizującego transport pomiędzy Pabianicami a Łodzią wiedząc że długość trasy wynosi 15 km. Czas trwania ruchu pojazdu wynosi  20 minut  oraz czas postojów technicznych wynosi 10 minut natomiast czas postojów wywołanych odprawą podróżnych wynosi 8 minut.

Pierwsze co musimy zrobić to podstawić dane pod wzór.

Vk= 15 km/(20 min+ 10 min+ 8 min) = 15 km/ 38 min

Abyśmy otrzymali wynik w km/h  musimy podzielić 38 /60 = 0,63333 h

Vk = 15 km /0,63333 h

Vk= 23,68 km/h

Odpowiedź

Prędkość komunikacyjna autobusu realizującego transport pomiędzy Pabianicami a Łodzią wynosi  23,68km/h

PRĘDKOŚĆ EKSPLOATACYJNA Ve = L/(tr + tpt+tpp+ tpk)

Oblicz prędkość eksploatacyjną  autobusu realizującego transport pomiędzy Pabianicami a Łodzią na podstawie poniższych danych:

Długość trasy 15 km
Czas trwania ruchu pojazdu 20 minut
Czas postojów technicznych 8 minut
Czas postojów wywołany odprawą podróżnych wynosi 7 minut
Czas postoju na przystankach krańcowych wynosi  10 minut

Pierwsze co musimy zrobić to podstawić dane pod wzór.

Ve= 15 km/(20 min+ 8 min+ 7 min + 10 min) = 15 km/ 45 min

Abyśmy otrzymali wynik w km/h  musimy podzielić 45 /60 = 0,75h

Ve = 15 km /0,75h

Ve= 20 km/h

PRĘDKOŚĆ TECHNICZNA Vt = L/(tr + tpt)

Oblicz prędkość techniczną autobusu realizującego transport pomiędzy Pabianicami a Łodzią wiedząc że długość trasy wynosi 15 km. Czas trwania ruchu pojazdu wynosi  20  i  czas postojów technicznych wynosi 12 minut.

Pierwsze co musimy zrobić to podstawić dane pod wzór.

Vt = 15 km/(20 min+ 12 min) = 15 km/ 32 min

Abyśmy otrzymali wynik w km/h  musimy podzielić 25 /60 = 0,53h

Vt = 15 km/0,53h

Vt = 28,30 km/h

Odpowiedź

Prędkość techniczna autobusu realizującego transport pomiędzy Pabianicami a Łodzią wynosi 28,30 km/h

REKLAMA Obrazek i odnośnik Opis obrazka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj