Próg rentowności w ujęciu ilościowym – pozwala  uzyskać odpowiedź na pytanie, jaką ilość produktów/usług dane przedsiębiorstwo musi sprzedać, aby firma nie przynosiła strat.

Oblicza się go według następującego wzoru:

Próg rentowności = Koszty stałe / (Cena – koszty zmienne)

CASE STUDY

Przyjmijmy orientacyjnie, że cena  produktu  X wynosi 2000 zł, miesięczne koszty stałe wynoszą 4000 zł, a koszty zmienne w przeliczeniu na 1 produkt wynoszą 1000 zł.

Próg rentowności = 4000zł/(2000zł-1000zł)= 4000zł/1000zł = 4 sztuki

Przedsiębiorstwo nie będzie przynosić strat jeżeli w ciągu jednego miesiąca sprzeda 4 produkty, jednak aby firma osiągnęła dochód to musiałaby sprzedać minimum 5 produktów w skali miesiąca.

 

 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here